مراسم جشنواره در زنجان برگزار شد.*****کتاب جشنواره برای تمامی شرکت کنندگان پست خواهد شد.*****
 
The Ceremony is held on Zanjan City.*****All authors with accepted photos will receive a free copy of high quality catalog.*****

Dr. Ahmad HAJEBI, Iran

 

Dr. Ahmad HAJEBI, Iran

 

Dr. Ahmad Hajebi is a graduate in psychiatry from Iran University of Medical Sciences and also holds a master's degree in mental health policy-making and service from Lisbon University of Medical Sciences in Portugal. He is currently an associate professor at the Department of Psychiatry, Iran University of Medical Sciences.

Since 2013, he has been acting as the director general of the Office of Mental and Social Health and Addiction. In addition, from 2007 to 2013, Dr. Hajebi was chairman of the Department of Mental Health, Ministry of Health. He is a principal executive in developing the Iranian Mental Health Policy Document and is also currently responsible for inspecting mental health service nationwide, His areas of interest in the field of mental health and psychiatry include policy-making and developing rules of mental health, psychiatric epidemiology, designing mental health services and their assessment and preventing suicide. In 2006, he was one of the principal executives involved in designing models, providing and evaluating post-discharge services.

In 2004, Dr. Hajebi was actively involved in implementing the State Mental Health Act, and established the state system for recording suicidal behaviors nationwide with the collaboration of medical science universities in 2008. He is one of the founders and executives of the National Survey of Mental Health, and is also currently engaged in a population-based cohort study aimed at determining occurrence of prevalent psychiatric disorders, risk assessment and protective factors and their outcomes.


 

دکتر احمد حاجبی

 

فارغ­ التحصیل رشته روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد در سیاست­گذاری و خدمات سلامت روان از دانشگاه علوم پزشکی لیسبونِ پرتغال می‌باشد و در حال حاضر دانشیار گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

وی از سال 1392 تاکنون به ­عنوان مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد مشغول به­ کار بوده، همچنین از سال 1386 لغایت سال 1392 به عنوان رئیس اداره سلامت روان وزارت بهداشت انجام وظیفه نموده است. وی یکی از مجریان اصلی تدوین سند سیاست سلامت روان ایران بوده و در حال حاضر هم در وزارت بهداشت مسؤولیت بازبینی خدمات سلامت روان را در سطح کشور به عهده دارد. زمینه­ های مورد علاقه ایشان در سلامت روان و روانپزشکی عبارتند از سیاست­گذاری و تدوین قوانین در سلامت روان، اپیدمیولوژی روانپزشکی، طراحی خدمات سلامت روان و ارزشیابی آنها و پیشگیری از خودکشی.

ایشان در سال 1385 یکی از مجریان طراحی مدل، اجرا و ارزشیابی خدمات پس از ترخیص بود. وی در 1383 در تدوین قانون سلامت روان کشور مشارکت فعال داشت. در سال 1387 با همکاری دانشگاه­های علوم پزشکی سیستم ثبت کشوری رفتارهای خودکشی را در سراسر کشور مستقر نمود. وی یکی از طراحان و مجریان پیمایش ملی سلامت روان بوده و در حال حاضر هم به عنوان یکی از مجریان در مطالعه کوهورت مبتنی بر جمعیت مشارکت دارد که هدف این مطالعه تعیین بروز اختلالات شایع روانپزشکی، فاکتورهای خطر و محافظتی و همچنین سیر و نتیجه آن­ها در جمعیت مورد مطالعه است.چهارشنبه 28 بهمن 1394 : 2:10:00 PM
17-Feb-2016 : 2:10:00 PM
Today: 24-Oct-2017
Closed Date

Time Zone: GMT +3:30