مراسم جشنواره در زنجان برگزار شد.*****کتاب جشنواره برای تمامی شرکت کنندگان پست خواهد شد.*****
 
The Ceremony is held on Zanjan City.*****All authors with accepted photos will receive a free copy of high quality catalog.*****

Kiarang ALAEI, Iran

 

Kiarang Alaei


Born in 1976, Iran | Mashhad
Photography teacher at Ferdows University of Mashhad
Invite to the Berlin Talent campus (Berlin) in 2006
Winner of several international awards in: Dakino, Ebenze, Bereno & Unica festival
Participated in the competition Section of Festivals of: Damdam, India, Smitwich, England, Orhan Holding, Turkey, Storm, Oslo, and Digital, Luxemburg
Secretary of the Amateur Photography Festival of Abrang, Nation photo festival of mashhad & khaneye doost.
Member of Jury in the 11th, 12th & 13th Biennale of Contemporary Photography of Iran.
Some of his books: the blue side of the winds, the Paper & the Mirror.
Some of his exhibitions: Even when we do not know, the 2nd scene of the adventure & I was away.
Curator of several exhibitions in these years.


کیارنگ علایی

متولد 1355 ایران | مشهد
مدرس عکاسی در دانشگاه فردوس مشهد
دعوت به انجمن استعداد های جوان برلین در سال 2006
برنده جوایز مختلف از جشنواره های فیلم داکینو رومانی، ابنزه اتریش، یونیکا لهستان و برنوی چک.
برگزیده جشنواره های بین المللی عکس دام دام هند، اسمتویچ انگلیس،اورهان هلدینگ ترکیه، استورم اسلواکی و دیجیتال لوکزامبورگ.
دبیر جشنواره های عکس آماتوری آبرنگ، ملی عکس مشهد و خانه دوست.
عضو هیات داوران یازدهمین، دوازدهمین و سیزدهمین بینال ملی عکس ایران.
مولف و مترجم کتاب هایی چون: کاغذ و آینه، سوی آبی بادها و...
برگزاری نمایشگاه های: حتی وقتی نمی دانیم، پرده دوم اتفاق در گالری طراحان آزاد، و من دور بودم در گالری شماره شش در سال های گذشته.
کیوریتور نمایشگاه های متعدد عکس دانشجویی در این سال ها


چهارشنبه 28 بهمن 1394 : 2:11:00 PM
17-Feb-2016 : 2:11:00 PM
Today: 20-Jul-2017
Closed Date

Time Zone: GMT +3:30